banner (3)
banner (1)
banner (2)

önüm

Daşky gurşawy goramak önümlerini ösdürmek we öndürmek

has köp >>

biz hakda

Zawodyň beýany barada

kompaniýasy

näme edýäris

Taizhou Rimzer Rubber & Plastic Co., Ltd., çüýşe gaplamak işinde ýöriteleşen Rimzer toparynyň bir bölegidir.Önümlerimiz dört bölege bölünýär: Möhüm çyzyklar, PET preforms, deprek armaturlary we alýumin gaplar.

Önümiň hiline standart önümçilik arkaly gözegçilik edýäris, ýöne ýöriteleşdirilen önümler bilen üpjün edýäris.Taizhou Rimzer-den bir gezeklik çüýşe gaplama çözgüdini alyp bilersiňiz.Biziň çözgütlerimiz, islegleriňizi diňlemekden, bazaryň meýillerini öwrenmekden, tehniki tejribäni ulanmakdan we yzygiderli kämilleşdirmekden başlaýar.

has köp >>
köpräk oka

Habar býulletenlerimiz, önümlerimiz, täzeliklerimiz we ýörite tekliplerimiz hakda iň soňky maglumatlar.

Gollanma üçin basyň
 • Tejribeli

  Tejribeli

  Tejribeli gözleg we marketing topary

 • Hil

  Hil

  Önümiň hiline gözegçilik etmek üçin standart önümçilik

 • Gowy hyzmat

  Gowy hyzmat

  Satuwdan soňky hyzmat ulgamy

amaly

Daşky gurşawy goramak önümlerini ösdürmek we öndürmek

 • anketa01
 • goşundy02
 • goşundy03
 • goşundy04

habarlar

Daşky gurşawy goramak önümlerini ösdürmek we öndürmek

habarlar01

Alýumin folga möhürleri näme üçin ýatyrylýar we bu meseläni nädip çözmeli

Alýumin folga gap, adatça alýumin folga we plastmassa ýaly gaplaýyş materiallaryndan durýar we umumy iýmit gaplaýyş materiallaryndan biridir.Möhürlenende ...

Alýumin folga gap-çüýşe möhüriniň goragçysy

Gündelik durmuşda köplenç iýmit, içgiler we ş.m. saklamak üçin dürli plastik çüýşeleri ulanýarys, bu çüýşeleriň möhürlenmegini üpjün etmek we iýmitleriň we içgileriň zaýalanmagynyň öňüni almak üçin, alýumin folga gazetleri h ...
has köp >>

Alýumin folga gap: ýaşyl we amaly taýdan ajaýyp kombinasiýa

Adamlaryň ýaşaýyş derejesiniň ýokarlanmagy bilen azyk howpsuzlygyna we daşky gurşawy goramaga üns artýar.Bu fonda, alýumin folga gazetleri kem-kemden kabul edildi ...
has köp >>